3paff (Full Flavour) R.I.P.

2013 11 22d. tragiškai užgęso draugo, neeilinės, optimistinės, žingeidžios asmenybes ir genialaus DJ gyvenimas.

[Read more…]

Fire! [2011 06 24 – 20011 06 26]


Akyse įsižiebs liepsna, nuo ugnies tirps ir liesis trys spalvos: gyvybės, šviesos ir meilės. [Read more…]

Nelik abejingas!

Nelaimė neskaičiuoja šalies turtų, neatsižvelgia į technologijų pažangą, nevertina žmonių kiekio, nesigilina į šalies gyventojų šeimas, vertybes, tradicijas, gyvenimo būdą. [Read more…]